Wednesday, December 22, 2010

शिक्षण शुल्क समिती च्या अपारदर्शक कारभाराचा प्रश्न


उच्च आणि तंत्र शिक्षण ठरवण्यासाठी ही राज्य शासनाची समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये MBA, BCA, BCS, MBBS, BE, BTech, MCA, MCS, Pharmacy इत्यादी सर्व शाखा येतात.
या सगळ्या कोर्स ची फी ठरते कशी?
महाविद्यालय एक शुल्क प्रस्ताव (fee proposal) या समिती कडे पाठवते. या प्रस्तावामध्ये पायाभूत सुविधा (Infrastructure), त्यांचा खर्च, विद्यार्थी संख्या इत्यादी गोष्टी अंतर्भूत असतात. या प्रस्तावावर शिक्षण शुल्क समिती विचार करते, त्याचा अभ्यास करते आणि एक वर्कशीट बनवते. आणि त्यानुसार अंतिम शुल्क जाहीर करते.
विद्यार्थ्यांना फक्त प्रस्तावित शुल्क आणि अंतिम शुल्क कळते. प्रस्तावित शुल्क नेमक्या कशाच्या आधारावर आहे ते कळत नाही, आणि अंतिम शुल्क कसे ठरले तेही कळत नाही.


त्यामुळेच या सगळ्या फी ठरवण्याच्या पद्धतीत पुरेशी पारदर्शकता नाही. आणि हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे. शिक्षण शुल्क समितीने स्वतः महाविद्यालयाकडून आलेला शुल्क प्रस्ताव (fee proposal) आणि त्यावर केलेला विचार (Worksheet) या दोन्ही गोष्टी आपण होऊन आपल्या sspnsamiti.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात अशी आमची मागणी आहे.


यामुळे नेमके काय होईल?
सध्याच्या परिस्थितीत महाविद्यालय शुल्क प्रस्तावामध्ये ज्या पायाभूत सुविधा आणि त्यांचा खर्च दाखवते त्याची शहानिशा करायची कोणतीच यंत्रणा सरकार जवळ नाही. त्यामुळे जो प्रस्ताव महाविद्यालय पाठवते त्यावर विसंबून शुल्क ठरवले जाते. जर हा प्रस्ताव आणि त्याचबरोबर समिती ने केलेली आकडेमोड (worksheet) सगळ्यांना पाहण्यासाठी सहज खुली झाली तर याची शहानिशा संबंधित महाविद्यालयातील विद्यार्थीच करतील. आणि या सगळ्याच प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल.

No comments:

Post a Comment